#پویش_آرزوها
آرزو میکنم پنج سال آینده در کلام مردم نگرش مثبت تری نسبت به سیستم آموزشی کشور ایجاد شود و این محقق نخواهد شد مگر به واسطه ی تغییر و تحولات چشم گیر و رسیدن به یک سیستم آموزشی منسجم انقلابی که به واقع در جهت تحقق تمدن اسلامی باشد. آرزو میکنم من نیز سهمی در این تحول داشته باشم.