#پویش_آرزوها
آرزو دارم تمام مدارس کشور آنچنان بازدهی داشته باشند تا همانطور که دانش آموزان برای آمدن تعطیلات آخر هفته چشم انتظاری میکشند برای شروع کلاس های شنبه لحظه شماری کنند.