و بچه اى كه به عشق مربيش ميره و قلكش رو باز ميكنه و هرچى پول هست مياره ميده به مربيش تا اونو خوشحال كنه و بهش بگه تولدتون مبارك…
😘😍😘😍😍😍
سراج يعنى جايى كه زندگى جريان داره…
( :