می خواهم تجارب موفق خودم را در زمینه این که هر کس در کار حرفه ای خودش جدی باشد مثل اینجانب موفق عمل می کند آموزگاری که با خلاقیت خودش نسبت به مداد گرفتن دانش آموزانش حساس بوده تا یاد دادن مهارتهای زندگی و اخلاق محیط زیستی و فرهنگ های اصیل ایرانی در زمان های خارج از کلاس و این که بی تفاوت ننشسته و منتظر معجزه باشد و امروزه دانش آموزانش واقعا می درخشند. پس می شود کارهای بزرگی را خودمان بکنیم. کتاب چاپ کردم و ابزار درست کردم و با هزینه نزدیک سی میلیون از جیب خودم و با هزینه شخصی خودم در نقطه صفر مرزی به آموزش مهارتهای زندگی و فلسفه و دیگرکارهای مکل یادگیری با توجه به چالش های روز جامعه ایرانی در مدارس اجرا کردم اما یک نفر تا به حال کارهای من را در این سیستم طویل نه دیده و نه شنیده و چهاذسوق را مناسب دیدم و خوشحال می شوم این تجارب بسیار متفاوت که برخاسته از وجدان کاری و انگیزه و امید و وطن پرستی است شما عزیزان ببینید.و این هارا انتقال دهم تا روحیه امید و سرزندگی در مدارس ما موج زند و من و امثال من امیدوار باشند که کسی هست که این ها را تحویل می گیرد.