معلم تنها انتقال دهنده مفاهیم تکراری نباشه و دانش آموز سیستم ثبت اون مفاهیم . دانش آموز زنده است . ابتکار رو در وجودشون نکشیم
در نتیجه در آموزش و پرورش کار به کاردانش سپرده بشه . مشکلاتم حل میشن همین …
#پویش_آرزوها