معتقدم همه بچه ها تو زمینه های مختلف به معنای واقعی کلمه نابغه اند. آرزو میکنم معلم ها کمک کنن بچه ها استعدادهاشونو کشف کنن و لقب باهوش مختص افراد خاصی نباشه.

#پویش_آرزوها