مشاور کودک و نوجوان هستم.
و علاقه مند مطالعه و بچه ها😊