محتوای آموزشی قدیمی و بدون کاربرد همواره یکی از مسائل آموزش و پرورش بوده است.این مطالب هر چند سال یکبار تغییر میکنند اما تاثیری در نزدیک شدن برنامه درسی به ایده آل هایمان ندارد.
بنظرم یک برنامه درسی باید باشد که دو جزء داشته باشد.(نامش را برنامه درسی دوگانه گذاشتم).برنامه درسی ثابت و برنامه درسی متحرک.برنامه درسی ثابت همان مطالب نظری است ک هر چند سال یکبار تغییرش میدهند و برنامه درسی متحرک برنامه درسی ای است ک متناسب با پیشرفت فناوری و علم تغییر میکند و مطالبی را در اختیار دانش آموزان قرار میدهد که آنهارا با مسائل روز آشنا کند.این برنامه متغیر میتواند هر ۳تا۵ سال بکبار تغییر کند و آپدیت شود.مثلا اطلاعات کامپیوتری و آفیس و اطلاعات پزشکی و بهداشتی جدید میتواند محتوای برنامه درسی متحرک باشد.