فکر میکنم بیشتر توجهات سمت تربیت دانش آموزان و نسل خوب بوده . به نظرم جای یک سیستم نظارتی قوی و منسجم برای معلمان که بتونه هدایتشون کنه هم در بحث نحوه ی آموزش هم نحوه ی برخورد با دانش آموزان به شدت خالیه
جدیدا با حواشی که تو مدارس پیش اومده میشه روش مانور داد و توجهات رو سمتش جلب کرد هدف یک گشت آموزشی نیست هدف راهنمایی معلمان برای ایجاد یک فضای امنه . در کل فکوس روی شیوه ی آموزش معلماست نه نظارت از اون ها
#پویش_آرزوها