سند تحول بنیادین صرفا یک شعار بدون عمل است. همان آموزش منهای پرورش.
تا زمانی که پرورش یا همان بعد تربیتی به جایگاه واقعی‌اش نرسد، علامه‌ترین فارغ التحصیلان هم نمی‌توانند گره مشکلات کشور را باز کنند.