سلام به چهارسوق عزیز و همه بزرگواران
همیشه دوست داشتم فضایی ایجاد کنم که در اون علاقمندان به حوزه آموزش دور هم جمع شیم یاد بگیریم و به رشد خودمون و دانش آموزانمون کمک کنیم.
بینهایت خوشحالم که با مجموعه شما که دغدغه آموزش دارید آشنا شدم هرچند شاید کمی دیر