سری بازی هایی را طراحی کرده ایم که به صورت کاملا نامحسوس و صرفا با بازی میتوان عملیات ضرب یک رقمی را به کودکانی که فقط با شکل و شمارش اعداد آشنایی دارند آموزش داد ، فرایند بازی به گونه ای است که حتی یک کودک ۵ ساله میتواند با بزرگترها بازی بسیار جدی و جذابی را تجربه کند ، به نحوی که بازی هم برای کودک و هم برای بزرگترهایی که به بازی های خیلی جدی می پردازند جذاب و هیجان انگیز باشد .
این بازی ها از زاویه نگاه والدین و کودکان طراحی گردیده و قابلیت تولید در نسخه های ارزان قیمت و تا سطح نفیس و گرانقیمت را دارد .