به امید آموزش و پرورش #بومی و متناسب با فرهنگ #ایرانی_اسلامی ما، نه کپی سیستم‌های پیشین آموزشی کشورهای غربی.
آموزش و پرورشی با هدف تربیت فرزندان ایران زمین و نه فقط پر کردن ذهن آنها با مطالب نسبتا مفید و نسبتا درست.
آموزش و پرورشی بر مبنای نیاز مملکت و زمانه.
و آموزشی همراه با پرورش نه منهای پرورش!
#پویش_آرزوها