با سلام
خیلی خوشحالم که در جمع ارزشمند فعالین حوزه تعلیم و تربیت حضور دارم