ایده ی بعدی برای خدمت رسانی به والدین هستش
به این صورت که یه اپلیکیشن طراحی بشه تا خانواده ها بتونن با وارد کردن اطلاعات کاربری از وضعیت تحصیلی و سطح رشد دانش آموزشون با خبر بشن
یا هربار که قراره جلسه ای برگزار بشه مدرسه بتونه از طریق این اپلیکیشن به خانواده ها پیام بفرسته.