اگر مدرسه از نظر مالی بتونه مستقل بشه اولا در مدرسه یکسری شغل ها قطعا ایجاد میشه که خودش میتونه کمک خرجی برای دانش آموزان بی بضاعت باشه…ثانیا مدیر مدرسه میتونی بخشی از درآمد مدرسه رو اختصاص بده به معلم های فعال که خودش باعث انگیزه بیشتر معلمین و همچنین حل شدن بخشی از مشکلات مالی آنها بشه…ثالثا خود این فرایند بستر بزرگی فراهم میکنه برای تربیت٬ آموزش و تجربه برای دانش آموزان… رابعا مدرسه و برنامه هاش بخاطر توجه یا عدم توجه یک مسول دچار نوسان و چالش نخواهد شد… و هزاران فایده دیگر که مجال نیس. البته میتونه آسیب هایی هم قطعا داشته باشد که باید کنترل بشه….