ان شاءالله آمدم که در عرصه تعلیم و تربیت موثر باشم.