امیدوارم چهارسوق ۹۷ یک گام رو به جلو در عرصه تعلیم و تربیت باشد انشاالله