#پویش_آرزوها
ازتربیت وتعلیم بچه های باهوش ایران بزرگ تا به آنچه لایق آن هستندبرسنداحساس شعف کرده و خواهم کرد