آرزو می کنم تمامی کلاس های مدارس ما در ایران با استفاده از روش های فعال معلمین از جمله رویکرد یادگیری تعاملی آنچنان شود که تمامی دانش آموزان در سطوح درسی مختلف یادگیری عمیق و ماندگار و آسان و لذت بخش را تجربه کنند.

#پویش_آرزوها