آرزو میکنم زمانی برسه
اون محتوایی که تو مدارس به دانش آموزان یاد داده میشه، محتوایی مفید و کاربردی باشه، محتوایی باشه که تو زندگی به دردشون بخوره
دانش آموزا با لذت سر کلاس ها حاضر بشن؛
تجربه کنند؛
و یاد بگیرند.
#پویش_آرزوها