آب کم‌جو، تشنگی آور به دست
تا بجوشد آبت از بالا و پست

#مولانا