بایگانی: بلاگ

فرمانده جنگ نرم

مشاور کودک و نوجوان هستم.
و علاقه مند مطالعه و بچه ها😊

دغدغه‌های آموزشی و تربیتی موجود در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان کشور را به کمک کارشناسان و صاحب‌نظران بررسی کنیم و با ارائه راه حل‌های کاربردی سطح آموزشی و علمی فرزندان عزیز و باارزش کشورمان را ارتقا دهیم.

پژوهش های علوم تربیتی

تجربیات

بسم الله الرحمن الرحیم
حلقه مفقوده در این جامعه دینی و تربیتی، شبکه‌سازی و کار تشکیلاتی است. تا می‌توانید در استان‌های دیگر هم، این نداشتهٔ مهم را فریاد بزنید. سپاس