بایگانی: بلاگ

تعلیم و تربیت امروز ایران به افراد منتقد کمتر نیاز دارد. نیازمند به اصلاح کنندگانی است که الگوهایی سنترشده از الگوهای اسلامی را اجرا، اصلاح و بعد به کل ایران مخابره کنند. 🙂
#فعال_باشیم

فکر اسلامی توپ

مطلبی ندارم

تجربیات

تجربیات

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

ان شاءالله آمدم که در عرصه تعلیم و تربیت موثر باشم.

برنامه فلسفه و کودک بروایت ایرانی و بومی

دغدغه من عدالت آموزشیست …
امید دارم ۵ سال آینده، سیاستگذار ارشد در حوزه آموزش باشم و شاهد برقراری عدالت آموزشی در جای جای ایران اسلامی

کنش گری در نظام تعلیم و تربیت و ساخت نظام مطلوب

در ذهنم دارم که به آرزویم می رسم…
آرزویی که بعید نیست و
تلاش می خواهد و پشتکار و انگیزه.
ارزو دارم که پنج سال آینده دانش آموزان نهم بدانند که چه رشته ای بهترین حالت برایشان می باشد #پویش_آرزوها