فراخوان تاسیس دبیرخانه‌های استانی

شبکه‌سازی در رویداد چهارسوق دوازدهم به شکلی حرفه‌ای‌ و موثرتر از رویدادهای گذشته برگزار خواهد شد و تلاش خواهد شد افراد با علایق مشترک امکان ارتباط با یکدیگر را پیدا کنند. به یاری خدا،‌ شبکه‌سازی چهارسوق دوازدهم یکی از آورده‌های ارزش‌مند این رویداد برای شرکت‌کنندگان و یکی از دستاوردهای این رویداد برای نظام تعلیم و تربیت خواهد بود. بدین منظور چهارسوق در نظر دارد جهت بهبود فعالیت های شبکه سازی و ارتباط فعالان تعلیم و تربیت دبیرخانه های استانی تاسیس کند.

شرایط:
۱) سازمان‌ها، موسسات و مجموعه‌های فعال حوزه تعلیم و تربیت
۲) علاقه‌مند به شبکه‌سازی در سطح استان
۳) داشتن حداقل ده ساعت زمان خالی در هفته

از فعالین حوزه تعلیم تربیت استان‌های مختلف دعوت می‌شود در صورت تمایل به همکاری در بخش شبکه‌سازی با این شماره تماس بگیرند.