سخنرانی‌ها

بخش سخنرانی های چهارسوق همواره یکی از بخش های جذاب و پرطرفدار بوده است. سخنرانی ها در زمانی حدودا 15 دقیقه‌ای اجرا می‌شوند. پیش از برگزاری رویداد تلاش می‌شود با رهیاری مناسب سخنران‌ها محتوا و شیوه‌ی ارائه به گونه‌ای تنظیم شود که برای شرکت‌کنندگان ارزشمند و جذاب باشد تا بتواند به آنها امید و انگیزه بدهد.

سخنرانان از میان افرادی انتخاب می‌شوند که در حوزه‌ی تعلیم و تربیت نظریه، تجربه یا ایده‌ای بومی، نوآورانه، ارزشمند و امیدبخش داشته باشند. انتخاب سخنرانان از طریق فراخوان عمومی و همچنین جستجو در جامعه‌ی فعالان تعلیم و تربیت صورت می گیرد.

تا کنون تجربیات و نظرات فعالان تعلیم و تربیت ایران و برخی کشورهای دیگر در قالب 90 سخنرانی در رویداد چهارسوق ارائه شده است که پس از ارائه سخنرانی‌ها فرصتی جهت تعامل و پرسش و پاسخ با سخنرانان ایجاد می‌شود.