برچسب : چهارسوق

تدریس چندگانه

تدریس چندگانه یک توصیه یا ضرورت؟!

ادامه مطلب

پایانی بر مرثیه کارنامه

بحث و بررسی پیرامون نظام ارزشیابی کیفی و توصیفی

ادامه مطلب

همه دانش آموزان باهوشند!

کاربرد هوش های چندگانه در فرآیند آموزش

ادامه مطلب

در میزان چه می گذرد

تشریح الگوی مدرسه داری موسسه میزان

ادامه مطلب

تربیت سالم؛ نه تنبیه نه پاداش!

معرفی یک رویکرد تربیتی با هدف تربیت دانش آموزان مسئول و متفکر

ادامه مطلب