برچسب : پروژه

تحدید : الگوی جهش

از بین رفتنِ ترسِ فراگیریِ علمی نا آشنا

ادامه مطلب

بازی ؛ ابزاری برای شناخت

ضرورت آگاهی داشتن آموزگار نسبت به مختصات آگاهی دانش‌آموز برای رسیدن به آموزش پایدار

ادامه مطلب

پژوهش ، فیلی در اتاق تاریک

راه کارهایی ساده برای ترغیب معلمان به پژوهش در کلاس

ادامه مطلب

آزمایشگاه همراه معلم

چگونه آزمایشگاهی داشته باشیم ، هرچند کوچک ؟

ادامه مطلب

تعلیم و تربیت در فضایی عام تر از مدرسه

شرح فعالیت ها و دستاوردهای کانون دانش پژوهان نخبه

ادامه مطلب

بازی دادگاه

آموزش مهارت های زندگی به شیوه نوین گروه پویش

ادامه مطلب

پارک فن آموز

راهی برای ملموس و همگانی کردن علوم

ادامه مطلب