برچسب : نظام آموزشی

آموزش بی ارزش

ارائه راهکار پیرامون کاستی های نظام آموزشی

ادامه مطلب

در میزان چه می گذرد

تشریح الگوی مدرسه داری موسسه میزان

ادامه مطلب

سند ملی تحول بنیادین

شرح هدف تدوین سند تحول نوین و کارآیی آن

ادامه مطلب

تغییر پارادایم در یک نبرد نهادی

تغییر نظام آموزشی ؛ چرا و چگونه ؟!

ادامه مطلب