برچسب : نشست هشتم

جای خالی بازی

آموزش همراه با بازی؛ چرا و چگونه؟‍!!!

ادامه مطلب

مسابقات مباحثه علمی

تقویت تفکر نقادانه و منطقی در دانش آموزان

ادامه مطلب

ارزشمندترین توانمندی انسان

شناخت و تقویت توانمندی دانش‌آموزان

ادامه مطلب

شهاب هنری با جشنواره فیلم مدرسه

راهکاری برای کشف و تقویت استعداهای هنری دانش‌آموزان

ادامه مطلب

دردشناسی پیش از مرگ سهراب

نجات از روزمرگی(عامل مرگ تدریجی معلم)

ادامه مطلب

ارزشیابی کیفی و بسترهایش

ارائه راهکارهایی برای به کار بستن صحیح ارزشیابی کیفی در مدارس

ادامه مطلب