برچسب : مدرسه

ارزشمندترین توانمندی انسان

شناخت و تقویت توانمندی دانش‌آموزان

ادامه مطلب

سیستم جامع مدیریت هوشمند مدرسه

تاثیر هوشمندسازی اصولی مدارس بر تسهیل امور آنها

ادامه مطلب

روستایِ مدرن در تعلیم و تربیت

تاثیر هوشمندسازی مدارس در اشتیاق فراگیران به یادگیری

ادامه مطلب

تحدید : الگوی جهش

از بین رفتنِ ترسِ فراگیریِ علمی نا آشنا

ادامه مطلب

چه مدرسه‌ای میل دارید ؟!

ترغیب مدیران و برنامه ریزان مدارس به مشخص کردن الگوی نظری و اجرایی

ادامه مطلب

پژوهش ، فیلی در اتاق تاریک

راه کارهایی ساده برای ترغیب معلمان به پژوهش در کلاس

ادامه مطلب

هنر مستند سازی آموزشی

لزوم آشنایی معلمان با شیوه های مستندسازی .

ادامه مطلب

یک دست صدا ندارد

تدارک بستری برای اشتراک و پرورش ایده ها و پیشگیری از دفن تجربیات

ادامه مطلب

جذابیت و مشارکت ؛ رمز معلمی دانش آموز

راه‌های ارتباط موثر با دانش‌آموز و افزایش جذابیت کلاس برای دانش آموزان

ادامه مطلب

فلسفه برای کودکان

بیان اهمیت و نحوه آموزش فلسفه به کودکان

ادامه مطلب