برچسب : برنامه درسی

تمثیلات ؛ آغازی بر تحول

روش مثال زدن در آموزش چه مقدار دانش آموز را تحت تاثیر میگذارد ؟

ادامه مطلب

لباسی از جنس دروس

تجربه یکپارچگی دروس دینی، زیست شناسی و مهارت های زندگی، در کارآزمون “دوزش” .

ادامه مطلب

زیارت در مدرسه پنهان

بررسی آثار اردوی زیارتی در قالب برنامه درسی پنهان مدرسه

ادامه مطلب

فلسفه برای کودکان

بیان اهمیت و نحوه آموزش فلسفه به کودکان

ادامه مطلب