برچسب : بخش انتخابی

تحدید : الگوی جهش

از بین رفتنِ ترسِ فراگیریِ علمی نا آشنا

ادامه مطلب

علوم عمود بر هم

آموزش مساله محور

ادامه مطلب

بازی ؛ ابزاری برای شناخت

ضرورت آگاهی داشتن آموزگار نسبت به مختصات آگاهی دانش‌آموز برای رسیدن به آموزش پایدار

ادامه مطلب

چه مدرسه‌ای میل دارید ؟!

ترغیب مدیران و برنامه ریزان مدارس به مشخص کردن الگوی نظری و اجرایی

ادامه مطلب

روایت‌گری دیجیتال در کلاس علوم

ایجاد و خلق یک کلاس دانش آموز محور

ادامه مطلب

تمثیلات ؛ آغازی بر تحول

روش مثال زدن در آموزش چه مقدار دانش آموز را تحت تاثیر میگذارد ؟

ادامه مطلب

نقاشی بیرون از درون

فرایند سازی تعلیم به کمک هنر

ادامه مطلب

تجارب آموزشی آزادگان در اسارت

اسارت ، آموزش و بازده ، چگونه !؟

ادامه مطلب