مهدی نوید ادهم

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش

تحصیلات

رشته تحصیلی: ۱.لیسانس برنامه ریزی کامپیوتر ۲.فوق لیسانس مدیریت فرهنگی ۳.دوره یکساله مدیریت تغییر در علوم اجتماعی(دانشگاه سیدنی) سوابق شغلى: ۱.تدریس در مدارس ابتدایی -راهنمایی -متوسطه تهران ۲.تدریس در مراکز تربیت معلم -مراکز آموزش عالی فرهنگیان تهران ۳ .مسئول کمیته فرهنگی جهاد سازندگی استان تهران۵۸-۶۱ ۴.کارشناس تربیت معلم تهران۱/۷/۶۱ تا۲۱/۳/۶۳ ۵.کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت ۶۳-۶۴ ۶.مدیر کل فرهنگی -هنری وزارت آموزش وپرورش۶۴-۷۱ ۷.معاون برنامه ریزی وامور مشارکتهای سازمان نوسازی مدارس کشور ۷۱-۷۷ ۸.معاون برنامه ریزی وپشتیبانی سازمان پژوهش وبرنامه ریز ی درسی ۲۴/۳/۸۲ ۹.مشاور وزیر ورئیس ستاد اعتلاءوهماهنگی دروس دینی -قرآن وعربی۷۷ ۱۰.مشارکت در طراحی ،برنامه ریزی واجرای پروژه ICT در آموزش وپرورش ۱۱.مسئول ICT سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی


سوابق شغلی

۱- کتاب فرهنگ ومقاومت فرهنگی ۲- کتاب پیام مدرسه ۳- کتاب عطر یاس ۴- ۳۵ مقاله در روزنامه و مجلات وکنفرانس ها وهمایش های داخلی ۵- مدیر مسئول مجله مدرسه نوچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟