محمد نیرو

دبیر، پژوهشگر

تحصیلات

تحصیلات • دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم) ورودی مهر ۱۳۹۰. آزمون جامع داده با معدل۳۶/۱۸. • کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با معدل ۶۷/۱۹. سال ۱۳۹۰. • کارشناسی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور تهران با معدل ۴۹/۱۶. سال ۱۳۸۸. • کاردانی رشته صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر با معدل ۲۶/۱۴. سال ۱۳۷۰.


سوابق شغلی

سوابق پژوهشی الف) مقالات در نشریات: ۱. تأثير آموزش مبتني بر نظريه هوش‌هاي چندگانه گاردنر در پيشرفت تحصيلي رياضي دانش‌آموزان پايه اول دبيرستان، فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي (ISC)، تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۶. ۲. مقايسه اثربخشي آموزش محيط زيست بر اساس نظريه هوش‌هاي چندگانه گاردنر و شيوه سنتي، فصلنامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی (ISC)، سال پنجم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱ (پیاپی ۱۷). ۳. تأثير آموزش محيط زيست بر اساس نظريه هوش‌هاي چندگانه گاردنر در ايجاد نگرش و اصلاح ‌فهم دانش‌آموزان، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه پیام نور، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۱. ۴. تأثير آموزش الگوي KAB بر گرايش كارآفرينانه فراگيران، فصلنامه مهارت‌آموزی، سازمان فني و حرفه اي كشور. شماره ۲، بهار ۱۳۹۲. ۵. بررسي رابطه ميان ابعاد مدرسه يادگيرنده و آمادگي براي تغيير، دوفصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها، انجمن مدیریت آموزشی ایران. ۶. تفاوت‌های فرهنگی،طبقاتی و زبان گفت‌و‌گو در مدرسه، ماهنامه رشد معلم، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، مهر ۱۳۹۱. ۷. آقا معلم (معرفي و بررسي كتاب آقا معلم نوشته فرانك مك‌كورت)، ماهنامه رشد معلم، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، اردیبهشت ۱۳۹۱. ۸. مدرسه هوشمند، از نظريه تا عمل (گزارشي از دبيرستان هوشمند جلال آل احمد)، ماهنامه رشد مدرسه فردا، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، فروردین ۱۳۹۱. ۹. آموزش رياضي بر اساس نظريه هوش‌هاي چندگانه گاردنر، نشریه علمي پژوهشي الکترونیکی آموزش ‌و پرورش ‌منطقه ۳ شهر تهران. ۱۰. بررسي تطبيقي تعليم و تربيت علوي با اگزيستانسياليسم، نشریه علمي پژوهشي الکترونیکی آموزش ‌و پرورش ‌منطقه ۳ شهر تهران. ۱۱. پارادايم نوين در آموزش، فصلنامه رشد ریاضی، در دست داوری. ۱۲. The Effect of Gardner Theory Application on Mathematical/logical Intelligence and Student’s Mathematical Functioning Relationship, Procedia - Social and Behavioral Sciences journal (ISI listed), 47 (2012)‎ 2169 – 2175   ب) مقالات در همایش¬ها: ۱. مقايسه تأثير آموزش مبتني بر نظريه هوش‌هاي چندگانه، بر پيشرفت تحصيلي رياضي دانش‌آموزان اول دبيرستان با سطوح بالا و پايين هوش منطقي-رياضي، سومين همايش ملي آموزش، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، ارديبهشت ۱۳۹۰، ارائه سخنرانی. ۲. مؤلفه¬های مستند مديريت آموزشي اسلامي، همايش ملي مديريت آموزشي در نظر و عمل، تهران، بهمن ۱۳۹۰، درج در كتابچه مقالات. ۳. بررسي رابطه ميان ابعاد مدرسه يادگيرنده و آمادگي براي تغيير، همايش ملي مديريت آموزشي در نظر و عمل، تهران، بهمن ۱۳۹۰، درج در كتابچه مقالات. ۴. تدوين يكصد مؤلفه‌ي مديريت آموزشي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، اولين كنگره بين‌المللي علوم انساني اسلامي، اردیبهشت ۱۳۹۱، ارائه سخنرانی. ۵. تأثير كاربست نظريه گاردنر، بر رابطه ميان هوش منطقي-رياضي و عملكرد رياضي دانش‌آموزان، چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،تریز و نوآوری در آموزش، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی، شهريور ۱۳۹۰، چاپ در كتابچه مجموعه مقالات ۶. تعامل ظاهر و باطن در تكوين شخصيت و كاربست آن در تربيت فراگيران با رويكرد اسلامي، همايش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز، اسفند ۱۳۹۰، ارائه پوستر. ۷. ارائه الگوي مفهومي براي ارزيابي عملكرد در دانشگاه بر اساس بازخورد ۳۶۰ درجه، ششمین کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، دانشگاه تهران، ارديبهشت ۱۳۹۱، ارائه پوستر. ۸. اثربخشي آموزش بر اساس نظريه هوش‌هاي چندگانه گاردنر در ميزان خلاّقيت دانش‌آموزان، همايش ملي رسالت معلم در چشم‌انداز ايران۱۴۰۴، دانشگاه تربيت معلم شهيد رجايي بابل، خرداد ۱۳۹۱، ارائه سخنرانی. ۹. ارزیابی شرکت خودروسازی بر اساس ویژگی‌های سازمان یادگیرنده (مدل پیترسنگه)، نخستين همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی، مؤسسه ره‌آوران افاق صنعت، آبان ۱۳۹۰، ارائه پوستر. ۱۰. واکاوی دوره¬های پژوهش محور در جهاد دانشگاهی، همایش ملی بررسی چالشها و توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران، دانشگاه علم و فرهنگ، دی۱۳۹۱. ۱۱. تاثير زبان گفت‌وگو در ايجاد تفاوت‌‌هاي فرهنگي-اجتماعي در مدرسه، دومین همايش ملي آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، اردیبهشت، ۱۳۹۲، ارائه دیجیتال. ۱۲. نقش تحصيلات تكميلي پژوهش‌محور در توسعه كارآفريني دانش‌بنيان (مطالعه موردي جهاد دانشگاهي)، همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور، دانشگاه مازندران، اردیبهشت، ۱۳۹۲، ارائه پوستر. ۱۳. عوامل موثر بر طراحي برنامه درسي شبكه‌هاي اجتماعي در محيط يادگيري الکترونیکی، همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، تیر ۱۳۹۲. ۱۴. Surveying the Relationship between Learning School and Readiness for Change, International Conference on Management and Education Innovation, (ISI listed), Kuala Lumpur, Malaysia, acceptance letter, May 5-6, 2012.‎ ۱۵. The Effect of Know About Business (KAB) Model on Learners’ Entrepreneurial Orientation, International Conference on Management and Education Innovation, (ISI listed), Kuala Lumpur, Malaysia, acceptance letter, May 5-6, 2012.‎ ۱۶. The Evaluation of Automobile Manufacturing Company On The Basis Of Learning Organization Characteristics (Peter Senge Model), International Conference on Management and Education Innovation, (ISI listed), Kuala Lumpur, Malaysia, acceptance letter, May 5-6, 2012.‎ ج) طرح¬های پژوهشی: ۱. ارزيابي عملكرد مديران آموزشي بر اساس بازخود ۳۶۰ درجه، مجتمع فرهنگی و آموزشي غیردولتی سبحان، خرداد ۱۳۹۱. ۲. ترسیم ابعاد بحران در مدارس و مدیریت آن و نقش هوش‌های چندگانه گاردنر در مدیریت بحران مدارس، طرح پيشنهاد شده به سازمان مديريت بحران كشور در دست بررسي. سوابق آموزشی، اجرایی و خدمات علمی ۱. ۲۳ سال سابقه تدريس (قراردادی) دروس رياضي و معارف اسلامی در مقاطع راهنمایی، دبيرستان و پیش‌دانشگاهی‌ برخی مدارس ممتاز شهر تهران (۱۳۶۹-۱۳۹۲). ۲. مدیر مرکز پیش دانشگاهی غیر دولتی سبحان در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹. ۳. معلم راهنما و برنامه‌ریز درسی دبيرستان و پيش‌دانشگاهي سبحان، فتح شاهد، مجتمع آموزشي هما و دبيرستان نمونه‌مردمی دانش در سال‌های مختلف. ۴. کارشناس برنامه‌ریزی و مسئول بررسی دوره‌های دکتری پژوهش محور در معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۹۱ تاکنون. ۵. عضو انجمن مديريت آموزشي ايران و گروه روش‌شناسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. ۶. تدریس در ۱۶ کارگاه آموزشی هوش‌های چندگانه، روش‌های تدریس و راهنمایی تعلیماتی در جمع: • اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع). • دانشجویان دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات. • دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات. • مسئولین گروه های آموزشی مقطع ابتدایی و راهنمایی آموزش و پرورش منطقه ۳. • مدیران مقطع ابتدایی و راهنمایی آموزش و پرورش منطقه ۳. • دبیران پایه اول ابتدایی و دبیران ریاضی راهنمایی آموزش و پرورش منطقه ۳. • دبیران و مربیان مجتمع آموزشی و مدارس طه در شهر پردیس، سبحان در منطقه۳، صالحین در منطقه۶، آیین روشن در منطقه۱، صلحا در منطقه۴، وزارت امور خارجه در منطقه۶، روزبه در منطقه۳ شهر تهران. تبصره: دوره های گذرانده شده: • شرکت در کارگاه آموزش نرم افزار SPSS در واحد علوم و تحقیقات. • شرکت در دوره پژوهش سیستمی در واحد علوم و تحقیقات. • شرکت در کارگاه پژوهش کیفی با تاکید بر نظریه داده بنیاد (Grounded theory). • دوره های دانش افزایی ویژه دبیران مؤسسه دانش و سبحان.


سوابق علمی

د) آثار ۱. تألیف کتاب یادداشت‌ها و برداشت‌های آقا معلم حاوی تجارب زیسته تدریس درس حساب دیفرانسیل و انتگرال. ۲. تألیف کتاب بینش‌ها و نگرش‌ها در موضوع سیاست ها فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی پیش دانشگاهی غیر دولتی سبحان. ۳. طراحی و تدوین مجموعه نظام جامع ارزشیابی بر اساس بازخورد ۳۶۰ درجه مؤسسه آموزشی غیر دولتی سبحان. ۴. تدوین کتب کمک آموزشی حسابان، حساب دیفرانسیل و انتگرال، هندسه تحلیلی و جبر خطی و کتاب پاسخنامه تشریحی آن. ۵. تدوین دو دفتر از مجموعه رفتار سازمانی از کلام آسمانی در دوره کارشناسی ارشد. ۶. تألیف مجموعه برنامه ریزی استراتژیک مؤسسه آموزشی غیر دولتی سبحان. ۷. تدوین بسته آموزشی Multiple Intelligences in The Classroom و Total Quality Management in School برای دوره دانش‌افزایی معلمان و مدیران شیعه کشور سیرالئون به سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. سوابق فرهنگي-اجتماعي ۱. حضور در جبهه‌هاي دفاع مقدس در سال‌هاي ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ به مدت شش ماه. ۲. عضو فعال پايگاه مقاومت بسيج مسجد جامع قلهك از سال ۱۳۶۸ تاکنون و فرماندهي آن در سال هاي ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵. ۳. تاسیس (عضو هیئت مؤسسین) مجتمع آموزشی و فرهنگی غیر دولتی سبحان با دارا بودن کلیه مقاطع تحصیلی در کلیه رشته‌های علوم نظری. ۴. برپايي دو دوره اردوي جهادي در منطقه بشاگرد (۱۳۷۷ و ۱۳۷۸) و ده‌ها اردوي زيارتي و بازديد از مناطق جنگي ويژه دانشجويان و دانش‌آموزان. ۵. سخنران جلسات هفتگي دانش‌آموزان و فارغ التحصيلان مدارس سبحان، مفيد، دانش و مسجد جامع قلهك. مهارت‌ها ۱. تدریس و ارزشیابی با الگوهای متنوع به ویژه با استفاده از ICT (استفاده از الگوهای MI در تدریس، تجربه‌نگاری و تعاملات مجازی و آموزش چندرسانه‌ای) ۲. آشنایی با آموز‌ه‌های اسلامی، روانشناسی تربیتی با رویکرد اجتماعی- فرهنگی و آراء گاردنر و ویگوستکی و کاربرد آنها در تعلیم و تربیت. ۳. مسلط بر نرم افزار آماری SPSS، مجموعه نرم‌افزاری ICDL، طراحی سایت و دیگر نرم افزار کاربردی اعم از: MS Project, Visio, One Note, Publisher, ProShow gold, Photoshop, Corel Draw, Visual Studio, End Note. ۴. تدوین فیلم، تولید نماهنگ و ویرایش تصویر با استفاده از نرم‌افزارهای مربوطه. ۵. خوشنویسی تا مرحله عالی در انجمن خوشنویسان ایران و خلق تابلوهای نقاشی خط دستی و رایانه‌ای. ۶. توانایی استفاده و ترجمه متون انگلیسی عمومی و تخصصی همراه با مدرک MSRT. ۷. توانمندی در نگارش ادبی و فن بیان و مسلط بر تایپ ده انگشتی. افتخارات ۱. رتبه ۳۱ رشته ریاضی در کنکور سراسری سال ۱۳۶۸. ۲. رتبه اول دوره کارشناسی ارشد. ۳. رتبه دوم دوره آموزش مقطع دکتری. ۴. دارای ده توصیه نامه از استادان و بیش از ده تقدیرنامه در ارائه کارگاه‌های آموزشی و تدریس نمونه. ۵. دبیر نمونه سال‌هاي ۸۲ تا ۸۷ دبيرستان و مركز پيش‌دانشگاهي غیر دولتی سبحان. ۶. طراحی، تدوین و مدیریت تنها مرجع مجازی تخصصی فارسی هوش‌های چندگانه به آدرس اینترنتی www.mniroo2.blogfa.com. ۷. دارنده وب‌نوشت برگزيده (حکایات خواندنی) سال ۱۳۸۶ در ميان ۷۶۱۰ وب‌نوشت در موضوع انديشه و مذهب. ۸. طراحي اولين نرم‌افزار ارزشيابي تحصيلي دبیرستان به صورت تحليلي- نموداري و عكس‌دار در منطقه ۳ (۱۳۷۸). ۹. طراحي نرم‌افزار جامع گزارشات تحليلي آزمون‌هاي داخلي براي دستگاه‌هاي تست خوان (Mark Reader) (1385)‎. ۱۰. رتبه دوم در مسابقات بسکتبال مدارس شهر تهران (۱۳۶۴). ۱۱. قهرمانی در مسابقات ملی هندبال باشگاهی نوجوانان (۱۳۶۶). ۱۲. قهرمانی دو ماراتن مسیر قلهک-مرقد امام خمینی(ره) (۱۳۷۲).


چرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟