محمدعلی اسماعیل زاده اصل

مدرس تفکر سیستمی

تحصیلات

دانشجوی دکترای مدیریت تولید و عملیات دانشگاه شهیدبهشتی کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت


سوابق شغلی

عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان در دانشگاه شریف عضو هیات اجرایی و دبیر کمیته مدیریت و اقتصاد انجمن فارغ التحصیلان شریف عضو شورای تفکر و حکمت در دفتر تألیف کتب درسی عضو هیات مدیره موسسه حامیان فردا و عضو شورای راهبری کنفرانس و توسعه و عدالت آموزشیچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟