محمدحسین شریفیان

مدرس کارگاه های آموزشی

تحصیلات

دیپلم ریاضی ، مدرک پیش دانشگاهی علوم انسانی، رتبه۰ ۴۰ کنکور سراسری، لیسانس روان شناسی بالینی دانشگاه تهران، فوق لیسانس روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی


سوابق شغلی

1-فعالیت در مدرسه راهنمایی نیکان – ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ – معلم ، معاون واحد برنامه ریزی و توسعه 2-فعالیت در دبیرستان نیکان – ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ – مشاور تحصیلی پیش دانشگاهی علوم انسانی 3-فعالیت درانجمن علمی–دانشجویی روان شناسی دانشگاه تهران –۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ دبیر و عضو شورای مدیریت 4-فعالیت در اولین همایش سراسری دانشجویان روان شناسی کشور – ۱۳۸۶ – عضو کمیته اجرایی 5-فعالیت در موسسه لگوی آموزشی ایران – ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ – عضو هیئت مدیره 6-فعالیت در دبستان سرمد – ۱۳۸۷ تا کنون – عضو هیئت مدیره و معاون آموزشی 7-مدرس کارگاه های آموزشی تربیت سالم ، مهارتهای ارتباطی، ارزشیابی توصیفی و...چرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟