محمدحسین جدیدی نژاد

مدرس پژوهش

تحصیلات

دانشجوی ۲ رشته ای ادبیات نمایشی و زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران.


سوابق شغلی

•استاد مشاور ۴ دانش آموز در کسب تندیس طلای خوارزمی و ۴ دانش آموز در کسب رتبه در جشنواره جهانی اختراعات ژنو و برلین • مدرس پژوهش در دبیرستان ادب (منطقه۴)، دبیرستان دخترانه طاهره (منطقه۲)، دبیرستان مصباح علم (منطقه۳) و دبیرستان رشد (منطقه۱)


سوابق علمی

•برگزیده رتبه اول کشوری یازدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی. • انتشار ۲ مقاله در کنفرانس های بین المللی.


چرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟