فرزانه شهرتاش

مدرس

تحصیلات

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه واشنگتن، دانشجوی فعلی دکترای تعلیم و تربیت اخلاقی در دانشگاه کره جنوبی


سوابق شغلی

1-مدرس با مدرک دانشگاه مونت کلر در امر تربیت معلم برای دوره های آموزش فلسفه به کودکان (مقدماتی و پیشرفته) 2-مشاور در طراحی واحد درسی آموزش تفکر نقاد برای دانشجویان پزشکی 3-مدیر انتشارات آموزشی شهرتاش 4-عضو انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان (با ۵۷ عضو) 5-مسئول گروه پژوهش گروه فلسفه برای کودکان و سخنران کارگروه فلسفه برای کودکان در کنفرانس بین المللی ملاصدرا در سالچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟