روح الله رجبی

مربی و پژوهشگر

تحصیلات

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اشتغال به تحصیل در سطح دو حوزه علمیه


سوابق شغلی

1- 4 سال تدریس هندسه و ریاضی در مدارس نمونه 2- 14 سال فعالیت آموزشی، پژوهشی و پرورشی به عنوان معلم، مربی و مدیر در کانون دانش پژوهان نخبهچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟