خسرو داوودی

مولف کتاب درسی

تحصیلات

دیپلم: رشته ریاضی فیزیک – دبیرستان علوی – سال 1367 ، لیسانس: رشته مهندسی عمران – دانشکده فنی دانشگاه تهران – سال 1372 ، فوق لیسانس: رشته روانشناسی مدرسه و مدیریت آموزشی – دانشکده روزبه ، فوق لیسانس: رشته آموزش ریاضی – انستیتو آموزشی ، دانشگاه لندن (IOE) – سال 1389 ، دکتری: رشته آموزش ریاضی - انستیتو آموزشی ، دانشگاه لندن (IOE) – از سال 1389 ،


سوابق شغلی

سوابق مشاوره ای 1-آموزش معملمان ریاضی بیش از 10 مدرسه و مشاوره آموزش ریاضی 2-مشاور طرح کتابنامه رشد و داوری جشنواره کتاب های آموزشی رشد 3-مشاوره و داوری در خصوص فیلم های آموزشی برای پخش در شبکه آموزش 4-مشاوره در تولید فیلم های آموزشی برای آموزش معلمان ریاضی و فیلم های صنایع آموزشی (تولید 5 فیلم آموزشی) 5-مشاوره به سایت تبیان در قسمت مدرسه اینترنتی و تولید نرم افزارهای نمونه 6-مشاوره برای مراکز آموزشی پیش دبستان، دبستان و راهنمایی 7-مشاور مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان 1 سال 8-مشاورشرکت دایا سیستم نماینده انحصاری کاسیو سوابق کارشناسی 1-اجرای کارگاه های آموزشی ریاضی و دوره های آموزشی برای معلمان در مناطق مختلف آموزشی کشور و مدارس 2-تدریس ریاضیات ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان به مدت 21 سال 3-کارشناس گروه ریاضی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی سوابق مدیریتی 1-سردبیری مجله ریاضی برهان – دانش آموزان دوره راهنمایی – به مدت 14 سال 2-مسئولیت گروه ریاضی آموزش عمومی – انتشارات مدرسه – به مدت 12 سال 3-هماهنگ کننده ی بخش ریاضیات مطالعه بین المللی TIMSS – 1995 ، 1999 ، 2003 4-کارشناس مسئول گروه ریاضی عمومی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی – به مدت 7 سال 5-مدیریت مدرسه راهنمایی صلحا – به مدت 14 سال 6-مدیر بخش مدرسه ی اینترنتی (مرکز یادگیری) موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان – 6 سال 7-سردبیری مجله رشد راهنمایی – به مدت 2 سال 8-سردبیری مجله جوانه – به مدت 2 سال


سوابق علمی

تالیفات 1- بیش از 200 مطلب و مقاله برای مجلات مختلف با مخاطب دانش آموز و معلم (مجلات برهان، رشد معلم، رشد نوجوان، رشد نوآموز، رشد کودک، رشد دانش آموز) 2-بیش از 150 جلد کتاب کمک درسی کمک آموزشی با موضوع ریاضی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 3-بازسازی کتاب های ریاضی دوره راهنمایی 1382 تا 1384 4-تالیف 3 جلد کتاب معلم و راهنمای تدریس ریاضی پایه های اول، دوم و سوم راهنمایی 1382 – 1384 5-تالیف کتاب درسی ریاضی اول دبستان – 1390 6-تالیف کتاب معلم و راهنمای تدریس ریاضی اول دبستان – 1390 7-تالیف کتاب درسی ریاضی دوم دبستان – 1391 8-تالیف کتاب درسی ریاضی ششم دبستان – 1391 9-تالیف کتاب درسی ریاضی سوم دبستان – 1392 10-تالیف کتاب درسی ریاضی هفتم– 1392 11-تالیف کتاب درسی ریاضی چهارم دبستان – 1393 12-تالیف کتاب درسی ریاضی هشتم – 1393


چرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟