حسین قنبری

دبیر

تحصیلات

کارشناسی فیزیک از دانشگاه تهران


سوابق شغلی

1-فعال در زمینه مطالعات سیاست گذاری آموزش و پرورش 2-همکاری با شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران(ایتان) 3-طراح و مجری طرح درس کلاس جنگچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟