جعفر زیاری

کارآفرین آموزشی


سوابق شغلی

صاحب‌نظر در حوزه هوشمندسازی مدارس، ارائه خدمات وب‌سایت به بیش از 1700 مدرسه، مدیر عامل شرکت اندیشکده اینترنتیچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟