جعفر زیاری

مدیر عامل شرکت اندیشکده اینترنتی


سوابق شغلی

صاحب‌نظر در حوزه هوشمندسازی مدارس، ارائه خدمات وب‌سایت به بیش از 1700 مدرسه، مدیر عامل شرکت اندیشکده اینترنتیچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟