بهزاد دارابی

روان‌شناس

تحصیلات

کارشناس ارشد روانشناسی


سوابق شغلی

1-سی سال سابقه تدریس 2-مولف 3-عضو هیات تحریریه نشریه پیشگیری نوین 4-مدرس دوره‌های تربیت مربی


سوابق علمی

برنده بهترین مقاله سال ۹۲ با عنوان رسانه و ترافیک


چرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟