اصغر حسین زاده

مربی


سوابق شغلی

1-مربی در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان رودهن و قم 2-معاون کانون فرهنگی مسجد جامع رودهن 3-کارشناس پروژه ثبت دانش و مستندسازی نمایشگاه رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد 4-کارشناس پروژه¬ی سازماندهی مرکز توسعه¬ی فاوا و رسانه¬های دیجیتال وزارت ارشاد 5-دبیر (غیررسمی) قرآن و پیام های آسمان رودهن 6-طراح و مجری دوره راهنمای استعدادشناسی روشنای فردا (رودهن، دماوند، تهران، قم) 7-کارشناسی فیزیک شریفچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟