محمدرضا جهانگیر

رزومه کاری: ۱- رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش معماری کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، سال تحصیلی ۸۲-۸۱ ۲- دانش آموخته دوره چهارم دبیرستان علامه حلی تهران وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) ۳- همکاری با پروژه ملی سنتز زبان فارسی، دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، […]

ادامه مطلب

سیدمحسن میرمحمدصادقی

ادامه مطلب

محمدعلی ساعتچی

ادامه مطلب

علی زرافشان

ادامه مطلب

احمدرضا اعلایی

ادامه مطلب

سید امیرحسین میردامادی

ادامه مطلب

مهدی نادری

ادامه مطلب

رضا امیرخانی

ادامه مطلب

محمدمهدی باقری

ادامه مطلب

محمدحسین شریفیان

ادامه مطلب

سید محمدحسن داودی

ادامه مطلب

محمدعلی اسماعیل زاده اصل

ادامه مطلب