مدرسه بهاره تربیت مربی چهارسوق
تاریخ:
1397-01-30
زمان:
30 ام فروردین تا 21 اردیبهشت
مکان:
شهرک غرب، بللوار دریا، خ مطهری شمالی، مجتمع آموزشی تزکیه
همکاری با چهارسوق
سخنرانی در چهارسوق
حمایت از چهارسوق
سخنران های مدرسه بهاره تربیت مربی چهارسوق
یادگیری مساله‌محور
یادگیری تعاملی
کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس درس
مهارت‌های آموزش علوم تجربی دبستان
رسانه، معلم و آینده
حامیان