دسته بندی سخنرانی‌های چهارسوق

بررسی یک تغییر

یادگیری در خدمت ارزشیابی است یا ارزشیابی در خدمت یادگیری؟

یادگیری عمیق دریک سطل

راهی برای عمیق و موثرتر کردن یادگیری

آموزش مدرن با کوئیز آف کینگز

ایجاد یک محیط آموزشی جدید در قالب بازی اندروید

یادگیری تعاملی

تغییر رویکرد آموزشی به یادگیری تعاملی

تجربیات مدرسه روستایی

تفکر سیستمی در مدرسه روستایی

در تلاطم گذار

میدان پرتنش در گذار به نظام برتر آموزشی

زبان هواست

نقش زبان در زندگی

منزوحات بئر

چگونگی ایجاد روحیه علمی در دانش آموزان

مدل مدرسه خانوادگی

حل تناقضات میان خانواده ها و مدارس

جای خالی بازی

آموزش همراه با بازی؛ چرا و چگونه؟‍!!!

مسابقات مباحثه علمی

تقویت تفکر نقادانه و منطقی در دانش آموزان

ارزشمندترین توانمندی انسان

شناخت و تقویت توانمندی دانش‌آموزان