ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
شهاب هنری با جشنواره فیلم مدرسه

راهکاری برای کشف و تقویت استعداهای هنری دانش‌آموزان

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
شهاب هنری با جشنواره فیلم مدرسه

راهکاری برای کشف و تقویت استعداهای هنری دانش‌آموزان

2363
بازدید شده
شرح سخنرانی

هنر، عنصر متعالی در تاریخ فرهنگ بشریت است. اما امروز در فرایند آموزش ما بهای لازم بدان داده نمی‌شود. به اندازه کافی به راه‌حل‌های تازه برای رشد ویژگی‌های هنری دانش‌آموزان فکر نکرده‌ایم. راهکاری که انگیزه دانش‌آموزان را برای فعالیت‌های هنری بالا ببرد و به آنها در این زمینه کمک کند. یکی از ایده‌ها در این زمینه، برگزاری جشنواره دانش‌آموزی فیلم مدرسه است. جشنواره‌ای که البته فقط به فیلم هم نمی‌پردازد و حوزه‌های مختلف دیگری به آن افزوده شده است. در جشنواره فیلم می‌کوشیم تا علاوه بر هدایت و شناسایی استعدادهای برتر در زمینه هنر، به پرورش و ایجاد اطلس سرمایه انسانی در این حوزه بپردازیم و از شعارهایی چون «هنر برای هنر» جداشده و به هنر به دید یک ابزار عالی، برای انتقال مفاهیم و معانی مفید نگاه کنیم.

سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: