ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
ارزشیابی کیفی و بسترهایش

ارائه راهکارهایی برای به کار بستن صحیح ارزشیابی کیفی در مدارس

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
ارزشیابی کیفی و بسترهایش

ارائه راهکارهایی برای به کار بستن صحیح ارزشیابی کیفی در مدارس

2514
بازدید شده
شرح سخنرانی

ارزشیابی کیفی و توصیفی موضوعی است که چند وقتی است که در نظام آموزش و پرورش ما به عنوان یک رویکرد نو مطرح شده است، اما نحوۀ اجرای آن در مدارس با حاشیه‌هایی همراه شده است. مدرسه مفید جز مراکزی است که با خواست خود، این نظام ارزشیابی را به مدارس متوسطه خود هم تعمیم کرده است. نکته مهم آن است که آنها چه ویژگی ممتازی در ارزشیابی کیفی دیده‌اند که این سیستم را در مدارس خود گسترش داده‌اند. در این ارائه به بسترهای لازم برای تحقق درست ارزشیابی کیفی در یک مدرسه، پرداخته شده است. راهکارهایی که ارزشیابی کیفی را به پله‌ای برای رشد بیشتر دانش‌آموزان بدل می‌کند.

سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: