ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
ارزشیابی شناختی

بیان ارزیابی و ارزشیابی بر اساس سطوح شناختی

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
ارزشیابی شناختی

بیان ارزیابی و ارزشیابی بر اساس سطوح شناختی

2562
بازدید شده
شرح سخنرانی

آقای امین کامیاب در این ارائه مراحل و اهمیت تدریس شناختی را بیان می کند. ایشان همچنین راهکارهایی را به منظور ارزیابی این سطوح ارائه می دهد.

سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید:

  1. ناشناس گفت:

    بسیارجالب وخلاقانه بود